HOANGTUDEN CD CLUB

HOANGTUDEN CD CLUB (http://hoangtuden.com/frindex.php)
-   Sinh nhật Hoangtuden 12 (http://hoangtuden.com/forumdisplay.php?f=90)
-   -   ĐĂNG KÝ TOUR SINH NHẬT HOANG TU DEN 12 (http://hoangtuden.com/showthread.php?t=12951)

hoangtuden 29-07-2019 11:56 AM

ĐĂNG KÝ TOUR SINH NHẬT HOANG TU DEN 12
 
1/
+Họ và tên: Vũ Minh Hải
+Nick name: ymhee
+Năm sinh: 1980
+Size áo: L
+Số điện thoại liên lạc: 0961326445
+Loại xe tham gia: PSG

2/
+Họ và tên: Nguyễn Lê Thùy Dương
+Nick name: ymheelina
+Năm sinh: 1991
+Size áo: S
+Số điện thoại liên lạc: 0961326445
+Loại xe tham gia: PSG

BụiĐời 29-07-2019 11:57 AM

3/ Họ và tên: Thái Bảo Triệu
+Nick name: BụiĐời
+Size áo: L
+Số điện thoại liên lạc: 0903220921
+Loại xe tham gia: W650

4/ Họ và tên: Lâm Thị Ngọc Diễm
+Nick name: DiemLam
+Size áo: M
+Số điện thoại liên lạc: 0903220921
+Loại xe tham gia: backseat

5/ Họ và tên: Thái Nam Phong
+Nick name: Bụi
+Năm sinh: 2015
+Size áo: baby :))

Konichi 29-07-2019 11:57 AM

6/
+Họ và tên: Phan Thanh Duy
+Nick name: konichi
+Năm sinh: 1993
+Size áo: XXL
+Số điện thoại liên lạc: 0917926677
+Loại xe tham gia: cb190f

7/
Ngồi sau
+Họ và tên: Nguyễn Ngọc Yến Thanh
+Nick name: Cindy Rose
+Năm sinh:1990
+Size áo:M
P/s: Nhóm bs Tùng

longan_cd 29-07-2019 11:58 AM

8/
+Họ và tên: Nguyễn Thành Trung
+Nick name: longan_cd
+Năm sinh: 1979
+Size áo: xl
+Số điện thoại liên lạc: 0915829933
+Loại xe tham gia: shadow

jimmy nguyen 29-07-2019 12:01 PM

9-
+Họ và tên: Nguyễn Khôi Nguyên
+Nick name: jimmy nguyen
+Năm sinh:1975
+Size áo: M
+ Điện thoại: 0913741434
+ Loại xe: Yamaha

tuancd835.58 29-07-2019 12:02 PM

stt: 10
+Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
+Nick name: tuancd835.58
+Năm sinh: 1989
+Size áo: L
+Số điện thoại liên lạc: 0913725070
+Loại xe tham gia: CD125

stt: 11
+Họ và tên: Nguyễn Thanh Tịnh
+Nick name: Tịnh_CD125
+Năm sinh: 1989
+Size áo: L
+Số điện thoại liên lạc: 0937 866 377
+Loại xe tham gia: Suzuki Bigboy

Black Anaconda 29-07-2019 12:04 PM

12/.
+Họ và tên: Trần Trọng Ân
+Nick name: Black Anaconda
+Năm sinh: 1984
+Size áo: L
+Số điện thoại liên lạc: 0909743135
+Loại xe tham gia: TRK

13/.
+Họ và tên: Nguyễn Đức Tuyết Ái
+Nick name:
+Năm sinh: 1988
+Size áo: L
+Số điện thoại liên lạc: 0909743135
+Loại xe tham gia: Bs TRK

14/.
+Họ và tên: Nguyễn Hoàng Vũ
+Nick name: bạn Black Anaconda
+Năm sinh: 1984
+Size áo: L
+Số điện thoại liên lạc: 0916326832
+Loại xe tham gia: 4 Bánh

15/.
+Họ và tên: Nguyễn Thái Nhật Linh
+Nick name: bạn Black Anaconda
+Năm sinh: 1985
+Size áo: L
+Số điện thoại liên lạc: 0916326832
+Loại xe tham gia: Bs 4 Bánh

16/.
+Họ và tên: Nguyễn Kim Anh
+Nick name: bạn Black Anaconda
+Năm sinh: 2015
+Size áo:
+Số điện thoại liên lạc: 0916326832
+Loại xe tham gia: Bs 4 Bánh

GALAXY 29-07-2019 12:10 PM

Danh sách CLB CD Cần Thơ đăng ký

Stt 17
Họ và tên : Trần Anh Quân
Nick name : TAGALUBE
Năm sinh : 1983
Size áo : 3XL (over size)
Số điện thoại : 0939 24 44 22
Loại xe tham gia : Z900

Stt 18
Họ và tên : Trần Thị Mỹ Huyền
Nick name : Củ Hành Tây
Năm sinh : 1998
Size áo : M
Số điện thoại : 0939 24 44 22
Loại xe tham gia : BS Z900

Stt 19
Họ và tên : Hồ Thanh Tùng
Nick name : Tungca
Năm sinh : 1972
Size áo : L
Số điện thoại : 0917 81 88 16
Loại xe tham gia : Estrella 250

Stt 20
Họ và tên : Ly Heng
Nick name : Ly Heng
Năm sinh : 1985
Size áo : L
Số điện thoại : 0917 81 88 16
Loại xe tham gia : CDU 250

Stt 21
Họ và tên : Chons Sena
Nick name : Chons Sena
Năm sinh : 1986
Size áo : L
Số điện thoại : 0917 81 88 16
Loại xe tham gia : BS CDU 250

Stt 22
Họ và tên : Ngô Ngọc Duy Khang
Nick name : kjngokhang
Năm sinh : 1981
Size áo : L
Số điện thoại : 0907 001 570
Loại xe tham gia : Grasstracker

Stt 23
Họ và tên : Hồ Thạch Thảo Lan
Nick name : kjngokhanglina
Năm sinh : 1980
Size áo : M
Số điện thoại : 0907 408 000
Loại xe tham gia : BS Grasstracker

Stt 24
Họ và tên : Võ Minh Phương
Nick name : Bogiavo
Năm sinh : 1969
Size áo : XL
Số điện thoại : 0908 977 899
Loại xe tham gia : CB 1100

Stt 25
Họ và tên : Trần Thanh Hương
Nick name : Bogiavolina
Năm sinh : 1968
Size áo : M
Số điện thoại : 0908 977 899
Loại xe tham gia : BS CB 1100

Stt 26
Họ và tên : Nguyễn Huỳnh Hoàng Kha
Nick name : Kha Hoang
Năm sinh : 1987
Size áo : L
Số điện thoại : 0969 11 22 12
Loại xe tham gia : CD125T

Stt 27
Họ và tên : Nguyễn Công Trạng
Nick name : Nguyen Trang
Năm sinh : 1982
Size áo : L
Số điện thoại : 0937 029 868
Loại xe tham gia : D-Tracker

Stt 28
Họ và tên : Trần Thị Thùy Trang
Nick name : Nguyen Trang Lina
Năm sinh : 1985
Size áo : M
Số điện thoại : 0937 029 868
Loại xe tham gia : BS D-Tracker

Stt 29
Họ và tên : Lê Văn Hiếu
Nick name : HIEU_REBEL
Năm sinh : 1965
Size áo : XL
Số điện thoại : 0932 869 456
Loại xe tham gia : Honda125

Stt 30
Họ và tên : Đỗ Tấn Thọ
Nick name : Cuongmoto
Năm sinh : 1977
Size áo : L
Số điện thoại : 094588 99 68
Loại xe tham gia : PL160 Limited

Stt 31
Họ và tên : Huỳnh Diệu Quang
Nick name : Cón Chảy
Năm sinh : 1993
Size áo : XL
Số điện thoại : 0917 81 88 16
Loại xe tham gia : CD125T

Nhân CDU 29-07-2019 12:12 PM

32/
- Họ và Tên: Nguyễn Phan Nhân
- Nick name: Nhân CDU
- Năm sinh: 1984
- Size áo : L
- Số điện thoại liên lạc: 0936020484
- Loại xe thám gia: VRX400

33/
- Trần Thụy Diễm Trang
- Nick name: Mai Anh
- Năm sinh : 1991
- Số điện thoại 0352999973
- Size Áo: M
- Loại xe tham gia: backseat

let-it-be 29-07-2019 12:14 PM

34/
Họ và tên : Văn Quang
Nick name : let-it-be
Năm sinh : 1979
Size áo : L
Số điện thoại : 0935111112
Loại xe tham gia : Colorado


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:13 PM.

Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2022, Jelsoft Enterprises Ltd.